Förbundsstämma A

21 april,
17:00-18:00 Kaffe och fralla serveras - Serveras i Gula Galleriet
18:00 Stämman öppnas
22:00 Stämman ajourneras

22 april
8:00-9:00 Kaffe och fralla serveras - serveras i Gula Galleriet
9:00 Stämman återupptas
12:00-13:00 Stämman ajourneras för lunch - Serveras inne i restaurangen.
13:00 Stämman återupptas
18:00 Stämman avslutas eller ajourneras
16:00-19:00 Mingel

Av föreningarna i tid inrapporterade ombud och ersättare, förbundsstyrelsen, valberedning, revision etc. behöver inte anmäla sig själva för att delta på stämman. För ombud och ersättare ingår lunch men anmälan behöver ske om specialkost önskas. För observatörer och icke tjänstgörande ersättare behöver anmälan ske för beställning av lunch samt specialkost.

Obs! Sista anmälningsdagen är den 10 april

Betalning kontant på plats. Utebliven avanmälan efter 10 april innebär att man faktureras för beställingen.